ธุงดงคสถานสุโขทัย.

Project: ธุงดงคสถานสุโขทัย

Area: 12 ไร่ 2 งาน

Function: อาคารประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พื้นที่ปฏิบัติธรรม ที่พักของพระสงฆ์ และที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม

Location: กงไกรลาส, สุโขทัย

🍃 ออกแบบและวางผังการใช้งานอาคารภายในพื้นที่โครงการธุดงคสถานสุโขทัย นำแนวคิดการออกแบบรีสอร์ทมาร่วมด้วยในส่วนที่พักอาศัย และพื้นที่ประกอบกิจกรรม ออกแบบเส้นทางสัญจรของรถ ผู้คน สวนและบ่อน้ำธรรมชาติ ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม สร้างมุมมองสงบสุขร่มเย็นและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เอื้อต่อการพักผ่อนกายและใจ 🍂